bespreking poëziekrant

bespreking in de Poëziekrant door Anneleen de Coux.

bespreking in De Groene Amsterdammer door Piet Gerbrandy.